DOORS OPEN TORONTO

May 24-25th

10:00am-5:00pm

Zoroastrian Society of Ontario

3590 Bayview Ave.

Bayview just south of Steeles

Mehraban Guiv Darbe Mehr

more info available at:

www.zso.org

انجمن زرتشتیان انتاریو برگزار می کند

درب مهر مهربان گیو روزهای شنبه و یکشنبه 24 و 25 می از ساعت ده بامداد تا پنج پسین برای بازدید همگان باز است. نمایش آئین ها و رسم های زرتشتی، برنامه های فرهنگی به همراه رقص و موسیقی از برنامه های ویژه این دو روز است. برای آگاهی بیشتر  به وب سایت این انجمن نگاه کنید.

 

 


 

درب مهر مهربان گيو(تورونتو)

 

شماره 3590 بي ويو (جنوب غربي تقاطع بي ويو و استيلز)

Map
 

You can also get map here